Emiterea altor acte

Emiterea actelor de studii şi formare profesională, de muncă şi de stagiu militar, precum şi a Apostilei de la Haga pentru alte acte decât certificatele de stare civilă

A. Depunerea cererii
Cererea nu se poate depune la consulatul general, ci personal sau printr-o persoană împuternicită cu procură specială autentificată la instituţia competentă să emită actul.

Acte de studii şi formare profesională
Cererea de emitere a actelor de studii şi formare profesională se depun la instituţiile de învăţământ sau formare profesionale ale căror cursuri au fost urmate sau absolvite de solicitant.
 
Acte de atestare a vechimii în muncă
 
a) Dacă titularul dreptului de pensie a depus cartea de muncă la casa teritorială de pensii în raza căreia şi-a avut ultimul domiciliu în România până la 30.11.2010 (cf. Legii nr. 263/2010).
Cererea de eliberare a adeverinţei de vechime în muncă se depune la casa teritorială de pensii în raza căreia titularul dreptului de pensii şi-a avut ultimul domiciliu în România.
 
b) Dacă titularul dreptului de pensie nu a depus cartea de muncă la casa teritorială de pensii în raza căreia şi-a avut ultimul domiciliu în România până la 30.11.2010
Cererea de eliberare a cărţii de muncă sau a adeverinţei de vechime în muncă se depune la organizaţia unde titularul dreptului de pensie a fost angajat în muncă.
 
Dacă organizaţia unde titularul dreptului de pensie a fost angajat în muncă s-a desfiinţat, titularul poate solicita reconstituirea vechimii în muncă la o instanţă judecătorească competentă în soluţionarea conflictelor de muncă.   
 
Actul de atestare a efectuării stagiului militar

Cererea de emitere a adeverinţei de efectuare a stagiului militar de către cetăţeanul german care a renunţat la cetăţenia română sau căruia i s-a retras cetăţenia română se depune la Serviciul Istoric al Armatei, Drumul Taberei nr. 9-11, 061353 Bucureşti 6, tel./fax 0040 21 318 53 85, e-mail sia@forter.ro.
 
Apostila de la Haga pentru alte acte decât certificatele de stare civilă
 
Cererea de emitere a Apostilei de la Haga pentru alte acte decât certificatele de stare civilă se depune la: 
 
a) tribunal, pentru 
· actele oficiale care emană de la o autoritate sau de la un funcţionar al unei jurisdicţii a statului, inclusiv cele care emană de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecătoresc;
· actele notariale;
· declaraţiile oficiale, cum ar fi: cea cu privire la menţiuni de înregistrare, viza de investire cu dată certă şi legalizarea de semnătură depusă pe un act sub semnătură privată.
 
b) prefectură, pentru 
· actele oficiale administrative, cum ar fi adeverinţele etc.
 
B. Autentificarea procurii speciale
 
B.1. Autentificarea procurii speciale de către consulatul general
 
Depunerea cererii
 
Cererea se depune personal, la ghişeu.
 
Acte necesare
  • act de identitate (carte de identitate sau paşaport) valabil, în original;
  • cartea de identitate a persoanei împuternicite, în copie.
 
 
B.2. Autentificarea procurii speciale de către un notar public german
 
Procura autentificată de un notar german trebuie să fie prevăzută cu Apostila de la Haga emisă de autoritatea germană competentă (vezi informaţiile separate) şi să fie însoţită de o traducere legalizată în limba română efectuată de un traducător român autorizat.
 
 

24 Ianuarie 2020 - Zi liberă

16.01.2020

Vă reamintim că în data de 24 ianuarie 2020 Consulatul General al României la Bonn nu va lucra cu publicul. 

Alerte de călătorie

07.01.2020

Ministerul Afacerilor Externe vine în permanenţă în sprijinul cetăţenilor români care doresc sa călătorească în străinătate, prin secţiunea de pe site-ul…

Seară muzicală româno-germană

12.12.2019

În data de 07 decembrie 2019, consulul general al României la Bonn, domnul Dr. Gheorghe Dimitrescu a participat la evenimentul cultural "Enescu întâlneşte Bach",…

Trei decenii de libertate în România

11.12.2019

Cercul Cultural Româno-German vă invită în data de 15 decembrie 2019, ora 16:00 la întâlnirea cu tema "Trei decenii de libertate în România 1989-2019" Programu…
  • – Votul în străinătate – INFORMAȚII GENERALE Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Cetățenii români cu drept de vot aflați în străinătate au la dispoziție 3 opțiuni pentru a-și exercita dreptul de vot: 1. Prin corespondență Alegătorul care dorește să se înscrie pentru votul prin corespondență trebuie să completeze un formular on-line, în care să menționeze numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresa de e-mail, precum şi opţiunea de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă. La acest formular, alegătorul trebuie să anexeze copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine. Lista documentelor care dovedesc dreptul de ședere în străinătate poate fi consultată la următorul LINK. După finalizarea procedurii de preînregistrare pe portal, alegătorul va primi un e-mail de control, pe care trebuie să-l confirme, în caz contrar validarea înregistrării neputându-se realiza. Precizăm că validarea înregistrării alegătorului din străinătate se face de către AEP, în termen de 5 zile de la confirmarea, de către acesta, a email-ului de control. 2. la o secție de votare pentru care s-au înregistrat în Registrul electoral și pentru care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători înregistrați Alegătorul român care optează să voteze în străinătate la o secție de votare va completa un formular on-line, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate. Menționăm că o secție de votare poate fi înființată la cererea a minimum 100 de cetățeni din aceeași localitate sau dintr-un grup de localități. 3. la oricare dintre secțiile de votare organizate în străinătate dacă nu au optat pentru votul prin corespodență. IMPORTANT: Pentru a putea vota prin corespondență sau la o secție de votare înființată în localitățile sau grupurile de localități în care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători ESTE NECESARĂ ÎNREGISTRAREA pe portalul http://www.votstrainatate.ro/ gestionat exclusiv de Autoritatea Electorală Permanentă. IMPORTANT: Formularele de înregistrare vor fi active până în data de 11 septembrie 2019. Dacă nu v-ați înregistrat ca alegător în străinătate, puteți vota la oricare din secțiile de votare organizate în afara țării, pe baza unui document de identitate valabil în ziua votării (cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, iar, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării;) IMPORTANT! Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise timp de trei zile pentru fiecare tur al alegerilor: VINERI, 8/22 noiembrie 2019, între orele 12-21 ​ SÂMBĂTĂ, 9/23 noiembrie 2019, între orele 7-21 ​ DUMINICĂ, 10/24 noiembrie 2019, între orele 7-21. Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot. Doi membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21.00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot. Alegătorii aflaţi în situaţiile de mai sus pot vota până cel mult la ora 23.59. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Legislaţie Autoritatea Electorală Permanentă