Acte de identitate şi călătorie

Titlul de călătorie (nu este necesară programare)

A. Pentru adulţi:

Se eliberează cetăţenilor români, aflaţi în străinătate, care nu mai posedă un document de călătorie valabil, pentru ca titularul să se poată întoarce în ţară. Titlul de călătorie are o valabilitate de cel mult 30 de zile, care încetează de drept, la data intrării titularului în România.

IMPORTANT:  Prezenţa solicitantului la sediul oficiului consular este obligatorie, inclusiv a minorilor, pentru preluarea fotografiei şi semnăturii în format electronic, iar actele vor fi prezentate în original. 

RECOMANDARE: alegerea unei îmbrăcăminţi de culoare închisă.

ACTE NECESARE

În caz de expirare, pierdere, furt, deteriorare sau distrugere a paşaportului sau a cărţii de identitate româneşti, solicitantul va prezenta:

  • un document românesc de identitate cu fotografie (paşaport românesc expirat, carte de identitate sau buletin de identitate expirat, permis de conducere;
  • certificatul de naştere sau orice alt act în care este înscris codul numeric personal;
  • adeverinţă eliberată de autoritatea locală de poliţie privind declararea furtului paşaportului/cărţii de identitate;

 

B. Pentru copiii minori:

Pentru formularea cererii şi eliberarea unui titlu de călătorie pentru un copil minor, prezenţa ambilor părinţi la oficiul consular este obligatorie. 

Documente necesare:

- certificatul de naştere al minorului (în original şi copie);

 - actele de identitate valabile ale părinţilor (paşapoarte sau cărţi de identitate în perioada de valabilitate, în original şi copie);

- paşaportul expirat al minorului (dacă e cazul, în original şi copie).

Situaţii deosebite:

 - când copilul minor a fost încredinţat unui părinte, acesta trebuie să prezinte hotărârea judecătorească româneasca rămasă definitivă (în original şi copie);

 - când unul dintre părinţi este decedat, părintele solicitant va prezenta certificatul de deces (în original şi copie);

 - când unul dintre părinti nu se află in Germania, se va prezenta o declaraţie de consimţământ în original, autentificată, fie de notar din România fie la o misiune diplomatică sau oficiu consular a/al României în străinătate.

Notă:

Copiii născuţi în străinătate, care la naştere au cel puţin un părinte cetăţean român sunt cetăţeni români.

În vederea reîntoarcerii în străinătate a cetăţeanului român minor, născut în străinătate, care a obţinut titlul de călătorie în baza unui certificat de naştere străin, părintele/părinţii TREBUIE să efectueze, în România, demersurile pentru transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de naştere străin şi obţinerea unui certificat de naştere românesc, în baza căruia va putea aplica pentru un paşaport românesc necesar reîntoarcerii în strănătate.

24 Ianuarie 2020 - Zi liberă

16.01.2020

Vă reamintim că în data de 24 ianuarie 2020 Consulatul General al României la Bonn nu va lucra cu publicul. 

Alerte de călătorie

07.01.2020

Ministerul Afacerilor Externe vine în permanenţă în sprijinul cetăţenilor români care doresc sa călătorească în străinătate, prin secţiunea de pe site-ul…

Seară muzicală româno-germană

12.12.2019

În data de 07 decembrie 2019, consulul general al României la Bonn, domnul Dr. Gheorghe Dimitrescu a participat la evenimentul cultural "Enescu întâlneşte Bach",…

Trei decenii de libertate în România

11.12.2019

Cercul Cultural Româno-German vă invită în data de 15 decembrie 2019, ora 16:00 la întâlnirea cu tema "Trei decenii de libertate în România 1989-2019" Programu…
  • – Votul în străinătate – INFORMAȚII GENERALE Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Cetățenii români cu drept de vot aflați în străinătate au la dispoziție 3 opțiuni pentru a-și exercita dreptul de vot: 1. Prin corespondență Alegătorul care dorește să se înscrie pentru votul prin corespondență trebuie să completeze un formular on-line, în care să menționeze numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresa de e-mail, precum şi opţiunea de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă. La acest formular, alegătorul trebuie să anexeze copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine. Lista documentelor care dovedesc dreptul de ședere în străinătate poate fi consultată la următorul LINK. După finalizarea procedurii de preînregistrare pe portal, alegătorul va primi un e-mail de control, pe care trebuie să-l confirme, în caz contrar validarea înregistrării neputându-se realiza. Precizăm că validarea înregistrării alegătorului din străinătate se face de către AEP, în termen de 5 zile de la confirmarea, de către acesta, a email-ului de control. 2. la o secție de votare pentru care s-au înregistrat în Registrul electoral și pentru care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători înregistrați Alegătorul român care optează să voteze în străinătate la o secție de votare va completa un formular on-line, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate. Menționăm că o secție de votare poate fi înființată la cererea a minimum 100 de cetățeni din aceeași localitate sau dintr-un grup de localități. 3. la oricare dintre secțiile de votare organizate în străinătate dacă nu au optat pentru votul prin corespodență. IMPORTANT: Pentru a putea vota prin corespondență sau la o secție de votare înființată în localitățile sau grupurile de localități în care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători ESTE NECESARĂ ÎNREGISTRAREA pe portalul http://www.votstrainatate.ro/ gestionat exclusiv de Autoritatea Electorală Permanentă. IMPORTANT: Formularele de înregistrare vor fi active până în data de 11 septembrie 2019. Dacă nu v-ați înregistrat ca alegător în străinătate, puteți vota la oricare din secțiile de votare organizate în afara țării, pe baza unui document de identitate valabil în ziua votării (cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, iar, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării;) IMPORTANT! Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise timp de trei zile pentru fiecare tur al alegerilor: VINERI, 8/22 noiembrie 2019, între orele 12-21 ​ SÂMBĂTĂ, 9/23 noiembrie 2019, între orele 7-21 ​ DUMINICĂ, 10/24 noiembrie 2019, între orele 7-21. Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot. Doi membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21.00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot. Alegătorii aflaţi în situaţiile de mai sus pot vota până cel mult la ora 23.59. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Legislaţie Autoritatea Electorală Permanentă