Cetăţenia română

Redobândirea cetăţeniei române

 

Redobândirea cetăţeniei române pierdută după 22 decembrie 1989 (art.10 din Legea nr.21/1991).

Pentru preluarea cererilor de redobândire a cetăţeniei române, este nevoie de programare prealabilă, ce poate fi obţinută accesând www.econsulat.ro

Pentru redobândirea cetăţeniei române pierdută după data de 22 decembrie 1989, persoanele interesate, precum şi descendenţii acestora până la gradul II inclusiv, trebuie să prezinte următoarele documente:

 

 • paşaportul ţării de cetăţenie, a cărui copie va fi legalizată de consulat;
 • certificatul de cazier judiciar din ţara de reşedinţă (prevăzut cu Apostilă, în temeiul Convenției de la Haga din anul 1964), a cărui traducere în limba română e necesar a fi apostilată;
 • acte de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume, sau divorţ), apostilate/supralegalizate şi cu traducere în limba română, legalizată/apostilată dacă e cazul. Copiile vor fi legalizate de consulatul general;
 • dovadă privind data pierderii cetăţeniei române (copia Hotărârii de Guvern prin care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română sau adeverinţă emisă de Direcţia Generală de Paşapoarte din Ministerul de Interne sau de o ambasadă sau un consulat al României, care să certifice actul și data pierderii cetăţeniei române).

Redobândirea cetăţeniei române este supusă taxelor consulare. Informaţii suplimentare despre procedura redobândirii cetăţeniei române pot fi obținute de pe site-ul Ministerului Justiţiei, Informaţii utile (Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei). 

 

Redobândirea cetăţeniei române pierdută înainte 22 decembrie 1989 (art.11 din Legea nr.21/1991).

 

Pentru redobândirea cetăţeniei române de către persoanele care au pierdut-o înainte de data de 22 decembrie 1989, din motive neimputabile lor sau cărora cetăţenia română le-a fost retrasă fără voia lor, precum şi de către descendenţii acestor persoane, până la gradul al III-lea de rudenie,  trebuie prezentate următoarele documente:

 • paşaportul ţării de cetăţenie, a cărui copie va fi legalizată de ambasadă sau consulat;
 • buletinul de identitate sau cartea de identitate a soţului (dacă acesta este cetăţean român), a cărui copie va fi legalizată de ambasadă sau consulat;
 • certificatul de cazier judiciar din ţara de reşedinţă (prevăzut cu Apostila Connvenţiei de la Haga din anul 1964), a cărui traducere în limba română e necesar a fi apostilată;
 • acte de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume, sau divorţ), apostilate/supralegalizate şi cu traducere în limba română, legalizată/apostilată dacă e cazul. Copiile vor fi legalizate de consulatul general;
 • acte de stare civilă ale ascendenţilor (părinţi, bunici, străbunici) care au fost cetăţeni români, ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;
 • dovadă a cetăţeniei române a ascendenţilor (părinţi, bunici) sau dovadă a faptului că localitatea de naştere se afla pe teritoriul României la data naşterii;
 

În cazul în care se solicită redobândirea cetăţeniei şi pentru copiii minori ai solicitantului, se vor depune şi următoarele documente:

 

 • certificate de stare civilă pentru copiii minori,  apostilate/supralegalizate şi cu traducere în limba română, legalizată/apostilată dacă e cazul. Copiile vor fi legalizate de consulatul general;

 • declaraţie de consimţământ pentru obţinerea cetăţeniei române dată către minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, care va fi autentificată la consulat;

 • acordul soţilor pentru dobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată, cu precizarea domiciliului copiilor (declaraţia va fi autentificată la consulat).

Redobândirea cetăţeniei române în această situaţie este scutită de taxe. 

 

Informaţii suplimentare despre procedura redobândirii cetăţeniei române pot fi accesate pe site-ul Ministerului Justiţiei, Informaţii utile (Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei). 

 

 
 
 

24 Ianuarie 2020 - Zi liberă

16.01.2020

Vă reamintim că în data de 24 ianuarie 2020 Consulatul General al României la Bonn nu va lucra cu publicul. 

Alerte de călătorie

07.01.2020

Ministerul Afacerilor Externe vine în permanenţă în sprijinul cetăţenilor români care doresc sa călătorească în străinătate, prin secţiunea de pe site-ul…

Seară muzicală româno-germană

12.12.2019

În data de 07 decembrie 2019, consulul general al României la Bonn, domnul Dr. Gheorghe Dimitrescu a participat la evenimentul cultural "Enescu întâlneşte Bach",…

Trei decenii de libertate în România

11.12.2019

Cercul Cultural Româno-German vă invită în data de 15 decembrie 2019, ora 16:00 la întâlnirea cu tema "Trei decenii de libertate în România 1989-2019" Programu…
 • – Votul în străinătate – INFORMAȚII GENERALE Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Cetățenii români cu drept de vot aflați în străinătate au la dispoziție 3 opțiuni pentru a-și exercita dreptul de vot: 1. Prin corespondență Alegătorul care dorește să se înscrie pentru votul prin corespondență trebuie să completeze un formular on-line, în care să menționeze numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresa de e-mail, precum şi opţiunea de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă. La acest formular, alegătorul trebuie să anexeze copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine. Lista documentelor care dovedesc dreptul de ședere în străinătate poate fi consultată la următorul LINK. După finalizarea procedurii de preînregistrare pe portal, alegătorul va primi un e-mail de control, pe care trebuie să-l confirme, în caz contrar validarea înregistrării neputându-se realiza. Precizăm că validarea înregistrării alegătorului din străinătate se face de către AEP, în termen de 5 zile de la confirmarea, de către acesta, a email-ului de control. 2. la o secție de votare pentru care s-au înregistrat în Registrul electoral și pentru care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători înregistrați Alegătorul român care optează să voteze în străinătate la o secție de votare va completa un formular on-line, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate. Menționăm că o secție de votare poate fi înființată la cererea a minimum 100 de cetățeni din aceeași localitate sau dintr-un grup de localități. 3. la oricare dintre secțiile de votare organizate în străinătate dacă nu au optat pentru votul prin corespodență. IMPORTANT: Pentru a putea vota prin corespondență sau la o secție de votare înființată în localitățile sau grupurile de localități în care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători ESTE NECESARĂ ÎNREGISTRAREA pe portalul http://www.votstrainatate.ro/ gestionat exclusiv de Autoritatea Electorală Permanentă. IMPORTANT: Formularele de înregistrare vor fi active până în data de 11 septembrie 2019. Dacă nu v-ați înregistrat ca alegător în străinătate, puteți vota la oricare din secțiile de votare organizate în afara țării, pe baza unui document de identitate valabil în ziua votării (cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, iar, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării;) IMPORTANT! Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise timp de trei zile pentru fiecare tur al alegerilor: VINERI, 8/22 noiembrie 2019, între orele 12-21 ​ SÂMBĂTĂ, 9/23 noiembrie 2019, între orele 7-21 ​ DUMINICĂ, 10/24 noiembrie 2019, între orele 7-21. Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot. Doi membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21.00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot. Alegătorii aflaţi în situaţiile de mai sus pot vota până cel mult la ora 23.59. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Legislaţie Autoritatea Electorală Permanentă