Paşaport

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii minori

Pentru preluarea datelor biometrice în vederea eliberării paşaportului electronic ESTE NECESARĂ PROGRAMARE. Aceasta se obţine doar accesând: www.econsulat.ro

 

A. Paşapoarte simple electronice pentru minorii sub 14 ani, cu domiciliul in România

Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, de reprezentantul legal.

Cererile pot fi formulate doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.

Atunci când, din motive obiective, nici unul dintre părinţi nu se poate prezenta la misiune/oficiu, cererile prevăzute mai sus, pot fi formulate de o persoană împuternicită de către părinţi prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, care se prezintă împreună cu minorul.

Documente necesare:

 • certificatul românesc de naştere al minorului, în original;
 • paşaportul anterior, dacă este cazul;
 • actele de identitate ale părinţilor sau a reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original în cazul în care se prezintă doar declaraţia unuia dintre părinţi;
 • in cazul in care numele actuale ale părinţilor nu coincid cu cele din certificatul de naştere al minorului, e necesară prezentarea certificatul de căsătorie, sentinţa de divorţ sau documentul din care reiese respectiva schimbare.

B. Paşapoarte simple electronice pentru minorii peste 14 ani, cu domiciliul in România

Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu pentru minorul in vârsta de peste 14 ani se formulează de către minor, în prezenţa ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal;

Cererile pot fi formulate doar in prezenţa unui singur părinte atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii;

Atunci când, din motive obiective, nici unul dintre părinţi nu se poate prezenta la misiune/oficiu, cererile prevăzute mai sus, pot fi formulate în prezenţa unei persoane împuternicită de către părinţi prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, care se prezintă împreună cu minorul;

Documente necesare:

 • Cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;
 • Paşaportul anterior, dacă este cazul;
 • Declaraţia autentificata a ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul cu privire la eliberarea unui paşaport simplu pentru minor;
 • Certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original în cazul în care se prezintă doar declaraţia unuia dintre părinţi;
 • Actele de identitate valabile ale părinţilor, în original.

C. Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport C.R.D.S. pentru minori

Un minor nu poate deţine paşaport simplu electronic cu domiciliul in străinatate (tip CRDS) fără ca, măcar unul din părinţi să aibă domiciliul în străinătate sau să depună odată cu minorul cerere pentru eliberarea unui paşaport tip C.R.D.S.

În cazul minorilor, este obligatorie prezenţa minorului şi a ambilor părinti. Cu toate acestea, în situaţii deosebite, cererile pot fi formulate şi în prezenta doar a unui singur părinte, atunci când acesta este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.

În cazul în care numele actuale ale părinţilor nu coincid cu cele din certificatul de naştere al minorului, este necesară prezentarea documentului (certificatul de căsătorie, sentinţa de divorţ etc.) ce atestă respectiva schimbare.

Documente necesare:

 • atestatul de rezidenţă  emis de autorităţile germane având ca titular minorul (sau părinţii acestuia)  sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală (ex: certificat de rezidenţă pe numele minorului eliberat de primăria locală, etc.) în original;
 • certificatul de naştere românesc în original;
 • certificatul de căsătorie românesc în original al părinţilor;
 • sentinţa de divorţ emisă de o autoritate judecătorească din România, rămasă definitivă, în original (în cazul părinţilor divorţaţi), din care să rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat minorul;
 • certificatul de deces românesc al părintelui, în original ( în cazul în care un părinte este decedat);
 • actele de identitate sau paşapoartele părinţilor in original

În cazul declarării furtului paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie germană, însoţită de traducerea în limba română. Numai în cazul piederii documentului anterior, se va da la consulat o declaraţie pe propria răspundere prezentând situaţia şi condiţiile în care s-a pierdut documentul respectiv;

În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului;

Taxa consulară de 59 Euro se va achita cu card de debit emis de o bancă germană (EC-KARTE).

ATENŢIE 

Ambasadele şi oficiile consulare ale României preiau datele solicitantului în format electronic şi le transmit în timp real în România, la departamentele competente ale Ministerul Administraţiei şi Internelor, care le verifică şi procesează dispun confecţionarea paşaportului. Paşaportul personalizat este ulterior transmis ambasadei / oficiului consular la care a fost depusă cererea, de unde poate fi ridicat personal de titular.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate nu deţin posibilitatea tehnică de a confecţiona paşapoarte simple electronice.

Cererile se soluţionează de autorităţile competente, în termenul care curge de la data depunerii acestora şi care nu poate depăşi 45 de zile lucrătoare. 

24 Ianuarie 2020 - Zi liberă

16.01.2020

Vă reamintim că în data de 24 ianuarie 2020 Consulatul General al României la Bonn nu va lucra cu publicul. 

Alerte de călătorie

07.01.2020

Ministerul Afacerilor Externe vine în permanenţă în sprijinul cetăţenilor români care doresc sa călătorească în străinătate, prin secţiunea de pe site-ul…

Seară muzicală româno-germană

12.12.2019

În data de 07 decembrie 2019, consulul general al României la Bonn, domnul Dr. Gheorghe Dimitrescu a participat la evenimentul cultural "Enescu întâlneşte Bach",…

Trei decenii de libertate în România

11.12.2019

Cercul Cultural Româno-German vă invită în data de 15 decembrie 2019, ora 16:00 la întâlnirea cu tema "Trei decenii de libertate în România 1989-2019" Programu…
 • – Votul în străinătate – INFORMAȚII GENERALE Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Cetățenii români cu drept de vot aflați în străinătate au la dispoziție 3 opțiuni pentru a-și exercita dreptul de vot: 1. Prin corespondență Alegătorul care dorește să se înscrie pentru votul prin corespondență trebuie să completeze un formular on-line, în care să menționeze numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresa de e-mail, precum şi opţiunea de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă. La acest formular, alegătorul trebuie să anexeze copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine. Lista documentelor care dovedesc dreptul de ședere în străinătate poate fi consultată la următorul LINK. După finalizarea procedurii de preînregistrare pe portal, alegătorul va primi un e-mail de control, pe care trebuie să-l confirme, în caz contrar validarea înregistrării neputându-se realiza. Precizăm că validarea înregistrării alegătorului din străinătate se face de către AEP, în termen de 5 zile de la confirmarea, de către acesta, a email-ului de control. 2. la o secție de votare pentru care s-au înregistrat în Registrul electoral și pentru care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători înregistrați Alegătorul român care optează să voteze în străinătate la o secție de votare va completa un formular on-line, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate. Menționăm că o secție de votare poate fi înființată la cererea a minimum 100 de cetățeni din aceeași localitate sau dintr-un grup de localități. 3. la oricare dintre secțiile de votare organizate în străinătate dacă nu au optat pentru votul prin corespodență. IMPORTANT: Pentru a putea vota prin corespondență sau la o secție de votare înființată în localitățile sau grupurile de localități în care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători ESTE NECESARĂ ÎNREGISTRAREA pe portalul http://www.votstrainatate.ro/ gestionat exclusiv de Autoritatea Electorală Permanentă. IMPORTANT: Formularele de înregistrare vor fi active până în data de 11 septembrie 2019. Dacă nu v-ați înregistrat ca alegător în străinătate, puteți vota la oricare din secțiile de votare organizate în afara țării, pe baza unui document de identitate valabil în ziua votării (cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, iar, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării;) IMPORTANT! Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise timp de trei zile pentru fiecare tur al alegerilor: VINERI, 8/22 noiembrie 2019, între orele 12-21 ​ SÂMBĂTĂ, 9/23 noiembrie 2019, între orele 7-21 ​ DUMINICĂ, 10/24 noiembrie 2019, între orele 7-21. Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot. Doi membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21.00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot. Alegătorii aflaţi în situaţiile de mai sus pot vota până cel mult la ora 23.59. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Legislaţie Autoritatea Electorală Permanentă