Înscriere menţiuni în actele şi certificatele …

Înscriere menţiuni cu privire la încheierea şi desfacerea/încetarea căsătoriei în Germania

1. Înscrierea menţiunii referitoare la desfacerea căsătoriei prin hotărâre judecătorească pronunţată de o instanţă germană.

Acte necesare:

-Act de identitate (paşaport sau carte de identitate) aflat în perioada de valabilitate, în original şi 2 copii;

-Certificatul de naştere românesc, în original şi 2 copii;

-Cerere completată online la adresa www.econsulat.ro;

-Certificatul de căsătorie românesc/german (pentru cel german trebuie aplicată Apostila de la Haga emisă de autoritatea germană competentă/sau se va prezenta extrasul multilingv "Formule B"), în original şi 2 copii;

-Traducerea în limba română a certificatului de căsătorie german (inclusiv a Apostilei de la Haga) efectuată de un traducător autorizat;

-Hotărârea judecătorească germană de desfacere a căsătoriei, definitivă şi irevocabilă (rechtskräftig), prevăzută cu Apostila de la Haga emisă de autoritatea germană competentă, în original şi 2 copii;

-Traducerea hotărârii judecătoreşti germane de desfacere a căsătoriei (inclusiv a Apostilei de la Haga) efectuată de un traducător autorizat. Traducerea trebuie să aibă aplicată Apostila de la Haga, emisă de autoritate germană;

-Declaraţie autentificată cu privire la numele purtat după desfacerea căsătoriei.

Observaţie: - declaraţia autentificată se dă la Consulatul General.

 

2. Înscrierea menţiunii referitoare la încetarea căsătoriei prin decesul soţului/soţiei.

Acte necesare:

  • Act de identitate (paşaport sau carte de identitate) aflate în perioada de valabilitate, în original şi 2 copii;
  • Certificatul de naştere românesc al solicitantului, în original şi 2 copii;
  • Cerere completată online la adresa www.econsulat.ro;

  • Certificatul de căsătorie românesc/german (pentru cel german - Formule B ), în original şi 2 copii;
  • Certificatul de deces german, model internaţional (Formule C), emis de autoritatea germană competentă, în original şi 2 copii;
  • Copia documentului de identitate al persoanei decedate.

Certificatul de naştere sau de căsătorie pe care este aplicată menţiunea solicitată este trimis prin poştă, la adresa indicată dacă se va prezenta un plic timbrat cu valoarea de 6,10 EUR (Sendung mit Rückschein), cu adresa completă la care urmează a fi trimis documentul, scrisă lizibil.

Procesare:

- Personal, în timpul programului de lucru cu publicul afişat pe site, cu programare prealabilă obţinută accesând www.econsulat.ro.

- Prin mandatar cu procură specială, autentificată la un notar român sau la un notar german, aceasta din urmă trebuind a fi apostilată cu apostila de la Haga şi tradusă în limba română de un traducător autorizat.

24 Ianuarie 2020 - Zi liberă

16.01.2020

Vă reamintim că în data de 24 ianuarie 2020 Consulatul General al României la Bonn nu va lucra cu publicul. 

Alerte de călătorie

07.01.2020

Ministerul Afacerilor Externe vine în permanenţă în sprijinul cetăţenilor români care doresc sa călătorească în străinătate, prin secţiunea de pe site-ul…

Seară muzicală româno-germană

12.12.2019

În data de 07 decembrie 2019, consulul general al României la Bonn, domnul Dr. Gheorghe Dimitrescu a participat la evenimentul cultural "Enescu întâlneşte Bach",…

Trei decenii de libertate în România

11.12.2019

Cercul Cultural Româno-German vă invită în data de 15 decembrie 2019, ora 16:00 la întâlnirea cu tema "Trei decenii de libertate în România 1989-2019" Programu…
  • – Votul în străinătate – INFORMAȚII GENERALE Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Cetățenii români cu drept de vot aflați în străinătate au la dispoziție 3 opțiuni pentru a-și exercita dreptul de vot: 1. Prin corespondență Alegătorul care dorește să se înscrie pentru votul prin corespondență trebuie să completeze un formular on-line, în care să menționeze numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresa de e-mail, precum şi opţiunea de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă. La acest formular, alegătorul trebuie să anexeze copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine. Lista documentelor care dovedesc dreptul de ședere în străinătate poate fi consultată la următorul LINK. După finalizarea procedurii de preînregistrare pe portal, alegătorul va primi un e-mail de control, pe care trebuie să-l confirme, în caz contrar validarea înregistrării neputându-se realiza. Precizăm că validarea înregistrării alegătorului din străinătate se face de către AEP, în termen de 5 zile de la confirmarea, de către acesta, a email-ului de control. 2. la o secție de votare pentru care s-au înregistrat în Registrul electoral și pentru care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători înregistrați Alegătorul român care optează să voteze în străinătate la o secție de votare va completa un formular on-line, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate. Menționăm că o secție de votare poate fi înființată la cererea a minimum 100 de cetățeni din aceeași localitate sau dintr-un grup de localități. 3. la oricare dintre secțiile de votare organizate în străinătate dacă nu au optat pentru votul prin corespodență. IMPORTANT: Pentru a putea vota prin corespondență sau la o secție de votare înființată în localitățile sau grupurile de localități în care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători ESTE NECESARĂ ÎNREGISTRAREA pe portalul http://www.votstrainatate.ro/ gestionat exclusiv de Autoritatea Electorală Permanentă. IMPORTANT: Formularele de înregistrare vor fi active până în data de 11 septembrie 2019. Dacă nu v-ați înregistrat ca alegător în străinătate, puteți vota la oricare din secțiile de votare organizate în afara țării, pe baza unui document de identitate valabil în ziua votării (cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, iar, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării;) IMPORTANT! Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise timp de trei zile pentru fiecare tur al alegerilor: VINERI, 8/22 noiembrie 2019, între orele 12-21 ​ SÂMBĂTĂ, 9/23 noiembrie 2019, între orele 7-21 ​ DUMINICĂ, 10/24 noiembrie 2019, între orele 7-21. Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot. Doi membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21.00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot. Alegătorii aflaţi în situaţiile de mai sus pot vota până cel mult la ora 23.59. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Legislaţie Autoritatea Electorală Permanentă