Acte de stare civilă

Încheierea căsătoriei la Consulatul General Bonn

 

La Consulatul General Bonn se pot încheia căsătorii în condiţiile legii dacă ambii soți sunt cetățeni români majori şi cel puţin unul dintre aceştia are reglementată şederea în Germania, fiindu-le aplicabilă legea română.

Actele necesare:

  • Actele româneşti de identitate (paşaport CRDS sau carte de identitate aflate în perioada de valabilitate în original şi 2 copii);
  • Certificatele de naştere în original şi 2 copii;
  • Certificate medicale germane, care trebuie să cuprindă număr de înregistrare, data certă, ştampila şi semnătura medicului precum şi menţiunea expresă că persoana la care se referă este aptă de căsătorie; certificatele medicale trebuie să aibă aplicată Apostila de la Haga de către autoritatea germană competentă şi trebuie prezentate în original, însoţite de câte o traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat, acestea  fiind valabile doar 14 zile de la data emiterii. Dacă traducerea este efectuată de un traducător pe plan local, este necesară aplicarea Apostilei de la Haga pe traducere. Întrucât în 10 zile de la depunerea actelor trebuie încheiată căsătoria, petenţii trebuie să se prezinte pentru depunerea dosarelor în maxim 4 zile de la emiterea adeverinţelor medicale, certificate de Camera Medicilor competentă şi apostilate cu apostila de la Haga;
  • Permisul de şedere valabil (Aufenthaltstitel, Aufenthaltsgenehmigung etc.) al unuia dintre soţi  în original şi copie, adeverinţa de liberă stabilire (Freizügigkeitsbescheinigung) în Germania în original şi o copie sau Anmeldung (Meldebescheinigung-Meldebestätigung) în original şi copie;
  • Declaraţia de căsătorie a viitorilor soţi;
  • Convenţia autentificată de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial.

 

Observaţii:

- Declaraţia de căsătorie şi convenţia autentificată de alegere a legii aplicabile a regimului matrimonial  se întocmesc la consulatul general;

- Dacă regimul matrimonial ales este altul decât cel al comunității de bunuri, căsătoria nu poate fi încheiată la Consulatul General;

- Dacă viitorii soţi sau unul dintre viitorii soţi au mai fost căsătoriţi, este necesară  hotarârea judecătorească românească, definitivă şi irevocabilă sau certificatul de deces românesc pentru fiecare căsătorie încheiată şi desfăcută anterior, în original şi 2 copii;

- Dacă viitorii soţi sau viitorul soţ au mai fost căsătoriţi în altă ţară, este necesar certificatul de naştere cu menţiunea  asupra încheierii şi desfacerii fiecărei căsătorii anterioare, în  original şi două copii sau adeverinţa de stare civilă, emisă de autoritatea română competentă, cu menţiuni asupra încheierii şi desfacerii fiecărei căsătorii anterioare, nu mai veche de 3 luni,  în original şi 2 copii;

 

3. Data depunerii actelor necesare și termenul legal de incheiere a căsătoriei

Căsătoria se încheie în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii actelor necesare, termen care include ziua depunerii  şi ziua încheierii căsătoriei. Pentru respectarea acestui termen legal si a programului de lucru cu publicul, actele se pot depune doar in în ziua de marti. 

4. Refuzul consulului de a încheia căsătoria

Consulul delegat ca ofiţer de stare civilă, poate refuza să celebreze căsătoria dacă, pe baza verificărilor pe care este obligat să le efectueze, a opoziţiilor primite sau a informaţiilor pe care le deţine, în măsura în care acestea din urmă sunt notorii, constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege sau că încheierea căsătoriei contravine legislaţiei germane. 

24 Ianuarie 2020 - Zi liberă

16.01.2020

Vă reamintim că în data de 24 ianuarie 2020 Consulatul General al României la Bonn nu va lucra cu publicul. 

Alerte de călătorie

07.01.2020

Ministerul Afacerilor Externe vine în permanenţă în sprijinul cetăţenilor români care doresc sa călătorească în străinătate, prin secţiunea de pe site-ul…

Seară muzicală româno-germană

12.12.2019

În data de 07 decembrie 2019, consulul general al României la Bonn, domnul Dr. Gheorghe Dimitrescu a participat la evenimentul cultural "Enescu întâlneşte Bach",…

Trei decenii de libertate în România

11.12.2019

Cercul Cultural Româno-German vă invită în data de 15 decembrie 2019, ora 16:00 la întâlnirea cu tema "Trei decenii de libertate în România 1989-2019" Programu…
  • – Votul în străinătate – INFORMAȚII GENERALE Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Cetățenii români cu drept de vot aflați în străinătate au la dispoziție 3 opțiuni pentru a-și exercita dreptul de vot: 1. Prin corespondență Alegătorul care dorește să se înscrie pentru votul prin corespondență trebuie să completeze un formular on-line, în care să menționeze numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresa de e-mail, precum şi opţiunea de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă. La acest formular, alegătorul trebuie să anexeze copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine. Lista documentelor care dovedesc dreptul de ședere în străinătate poate fi consultată la următorul LINK. După finalizarea procedurii de preînregistrare pe portal, alegătorul va primi un e-mail de control, pe care trebuie să-l confirme, în caz contrar validarea înregistrării neputându-se realiza. Precizăm că validarea înregistrării alegătorului din străinătate se face de către AEP, în termen de 5 zile de la confirmarea, de către acesta, a email-ului de control. 2. la o secție de votare pentru care s-au înregistrat în Registrul electoral și pentru care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători înregistrați Alegătorul român care optează să voteze în străinătate la o secție de votare va completa un formular on-line, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate. Menționăm că o secție de votare poate fi înființată la cererea a minimum 100 de cetățeni din aceeași localitate sau dintr-un grup de localități. 3. la oricare dintre secțiile de votare organizate în străinătate dacă nu au optat pentru votul prin corespodență. IMPORTANT: Pentru a putea vota prin corespondență sau la o secție de votare înființată în localitățile sau grupurile de localități în care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători ESTE NECESARĂ ÎNREGISTRAREA pe portalul http://www.votstrainatate.ro/ gestionat exclusiv de Autoritatea Electorală Permanentă. IMPORTANT: Formularele de înregistrare vor fi active până în data de 11 septembrie 2019. Dacă nu v-ați înregistrat ca alegător în străinătate, puteți vota la oricare din secțiile de votare organizate în afara țării, pe baza unui document de identitate valabil în ziua votării (cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, iar, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării;) IMPORTANT! Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise timp de trei zile pentru fiecare tur al alegerilor: VINERI, 8/22 noiembrie 2019, între orele 12-21 ​ SÂMBĂTĂ, 9/23 noiembrie 2019, între orele 7-21 ​ DUMINICĂ, 10/24 noiembrie 2019, între orele 7-21. Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot. Doi membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21.00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot. Alegătorii aflaţi în situaţiile de mai sus pot vota până cel mult la ora 23.59. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Legislaţie Autoritatea Electorală Permanentă