Servicii consulare. Vize

Competenţele funcţionarilor consulari

 

Ce pot face reprezentanţii consulatului pentru a veni în sprijinul dumneavoastră:
 • Acordă asistenţă şi protecţie consulară cetăţenilor români în mod egal, fără deosebire de sex, rasă, vârstă, religie, în limitele prevăzute de normele de drept internaţional şi de reglementările locale în vigoare.
 • Tratează informaţiile ce le sunt oferite în conformitate cu reglementările privind protecţia datelor personale.
 • Răspund solicitărilor şi transmit informaţii în cel mai scurt timp verbal, electronic sau prin corespondenţă clasică.
 • Oferă explicaţii pentru cauzele ce le sunt prezentate pe baza prevederilor legale.


În cazuri obişnuite:

 • Eliberează, la cerere, documente de călătorie provizorii (titluri de călătorie, paşapoarte temporare) sau procesează preschimbarea documentelor de identitate sau călătorie expirate.
 • Intermediază obţinerea de acte de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie sau deces).
 • Prestează servicii notariale (legalizarea sau autentificarea de acte).
 • Fac demersuri pentru procurarea de acte judiciare sau extrajudiciare din România.
 • Îndeplinesc procedurile pentru redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română.


În cazuri extreme (arestări, accidente, calamităţi naturale, etc.):

 • Iau legătura, cu persoanele în cauză sau cu familiile lor, la cerere sau din oficiu în cel mai scurt timp după ce află despre situaţia extremă survenită.
 • Fac demersuri pe lângă autorităţile statului acreditar pentru a li se confirma oficial situaţia survenită.
 • Se asigură că sunt respectate drepturile personale şi fac demersuri oficiale în acest sens.
 • Ajută la contactarea familiei sau a unor persoane apropiate.
 • Oferă consultanţă de specialitate şi asistenţă consulară în cazuri de răpiri, dispariţii sau deces al persoanelor apropiate.
 • Pun la dispoziţie liste de specialişti care pot acorda asistenţă, în funcţie de nevoi (avocat, traducător, medic, firme de pompe funebre). 
  ATENŢIE! Ministerul Afacerilor Externe nu răspunde de calitatea serviciilor acestor specialişti.
   
Ce nu pot face reprezentanţii consulatuluii pentru dumneavoastră:
 • Nu pot influenţa procedurile legale din ţara de reşedinţă.
 • Nu pot să faciliteze intrarea pe teritoriul ţării de reşedinţă în cazul în care nu se prezintă documente de călătorie valabile, viză de intrare şi nu pot face demersuri care s-ar interfera cu politica de imigrare a statului de reşedinţă.
 • Nu pot face investigaţii judiciare sau extrajudiciare.
 • Nu pot să se substituie avocaţilor în cazul unor procese.
 • Nu pot să plătească facturile, datoriile sau să acorde împrumuturi.
 • Nu pot face aranjamente de călătorie.
 • Nu pot să faciliteze obţinerea unui loc de muncă.
 • Nu pot să asigure cazare.
 • Nu pot obţine un tratament preferenţial în instituţiile medicale sau în arest.


Pentru mai multe detalii privind asistenţa consulară, accesaţi site-ul Ministerului Afacerilor Externe - secţiunea Asistenţa consulară.

 

Site: http://bonn.mae.ro/node/379

 

Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române

29.08.2019

În cadrul Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, ce se desfăşoară în aceste zile la Bucureşti, o temă importantă de discuţie a fost organizarea alegerilor …

Ghidul privind rezidenţa fiscală a persoanelor fizice

21.08.2019

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pune la dispoziţia cetăţenilor români, care se află temporar sau permanent în străinătate, ghidul actualizat…

Alegeri prezidenţiale 2019- paşii votului prin corespondenţă

21.08.2019

Pașii care trebuie urmați pentru a vota prin corespondeță la alegerile prezidențiale din noiembrie 2019 sunt: 1. ÎNREGISTRAREA – completarea formularului…

Alegeri prezidenţiale 2019- paşii votului prin corespondenţă

21.08.2019

Pașii care trebuie urmați pentru a vota prin corespondeță la alegerile prezidențiale din noiembrie 2019 sunt: 1. ÎNREGISTRAREA – completarea formularului…
 • – Votul în străinătate – INFORMAȚII GENERALE Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Cetățenii români cu drept de vot aflați în străinătate au la dispoziție 3 opțiuni pentru a-și exercita dreptul de vot: 1. Prin corespondență Alegătorul care dorește să se înscrie pentru votul prin corespondență trebuie să completeze un formular on-line, în care să menționeze numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresa de e-mail, precum şi opţiunea de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă. La acest formular, alegătorul trebuie să anexeze copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine. Lista documentelor care dovedesc dreptul de ședere în străinătate poate fi consultată la următorul LINK. După finalizarea procedurii de preînregistrare pe portal, alegătorul va primi un e-mail de control, pe care trebuie să-l confirme, în caz contrar validarea înregistrării neputându-se realiza. Precizăm că validarea înregistrării alegătorului din străinătate se face de către AEP, în termen de 5 zile de la confirmarea, de către acesta, a email-ului de control. 2. la o secție de votare pentru care s-au înregistrat în Registrul electoral și pentru care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători înregistrați Alegătorul român care optează să voteze în străinătate la o secție de votare va completa un formular on-line, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate. Menționăm că o secție de votare poate fi înființată la cererea a minimum 100 de cetățeni din aceeași localitate sau dintr-un grup de localități. 3. la oricare dintre secțiile de votare organizate în străinătate dacă nu au optat pentru votul prin corespodență. IMPORTANT: Pentru a putea vota prin corespondență sau la o secție de votare înființată în localitățile sau grupurile de localități în care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători ESTE NECESARĂ ÎNREGISTRAREA pe portalul http://www.votstrainatate.ro/ gestionat exclusiv de Autoritatea Electorală Permanentă. IMPORTANT: Formularele de înregistrare vor fi active până în data de 11 septembrie 2019. Dacă nu v-ați înregistrat ca alegător în străinătate, puteți vota la oricare din secțiile de votare organizate în afara țării, pe baza unui document de identitate valabil în ziua votării (cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, iar, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării;) IMPORTANT! Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise timp de trei zile pentru fiecare tur al alegerilor: VINERI, 8/22 noiembrie 2019, între orele 12-21 ​ SÂMBĂTĂ, 9/23 noiembrie 2019, între orele 7-21 ​ DUMINICĂ, 10/24 noiembrie 2019, între orele 7-21. Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot. Doi membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21.00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot. Alegătorii aflaţi în situaţiile de mai sus pot vota până cel mult la ora 23.59. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Legislaţie Autoritatea Electorală Permanentă