Emiterea actelor de stare civilă

Înscrierea certificatului german de căsătorie

Pentru a produce efecte în România, actele de stare civilă încheiate în Germania trebuie înscrise obligatoriu în registrele românești de stare civilă.  

Având în vedere prevederile legale în materie şi competenţa teritorială, la Consulatul General al României de la Bonn, se înscriu doar actele de căsătorie încheiate de oficiile de stare civilă de pe teritoriul Germaniei, în baza unei programări prealabile, obţinute prin www.econsulat.ro.

Acte necesare (toate documentele de mai jos se vor prezenta în original şi câte o copie):

  • - extrasul de căsătorie multilingv (Auszug aus dem Heiratseintrag – Formule B), fără apostilă şi fără traducere sau certificatul de căsătorie (Heiratsurkunde), apostilat şi tradus în limba română; la rândul ei, traducerea trebuie să fie apostilată. Pentru a economisi timp şi resurse, vă recomandăm să solicitaţi autorităţilor germane eliberarea extrasului de căsătorie multilingv (Formule B).
  • - cărţile de identitate ale ambilor soţi, aflate în termen de valabilitate. Pentru cetăţenii români care au domiciliul în Germania şi se identifică cu paşaport (în care este înscrisă menţiunea stabilirii domiciliului în străinătate) este obligatorie prezentarea unui document - în original - eliberat de autorităţile germane din care reiese domiciliul (de exemplu: Personalausweis, Meldebescheinigung, Anmeldung etc.);
  • - certificatele de naştere româneşti ale soţilor (dacă ambii sunt cetăţeni români) sau
  • - certificatul de naştere românesc al soţului cetăţean român şi extrasul de naştere multilingv (Auszug aus dem Geburtseintrag – Formule A) al soţului cetăţean german. În cazul în care soţul cetăţean străin nu este german, se va prezenta extrasul de naştere multilingv sau certificatul de naştere internaţional, împreună cu traducerea acestuia în limba română.

 

Important:

  • - Pentru căsătoriile încheiate după data de 30.09.2011 este  necesară prezența ambilor soți la depunerea dosarului; în celelalte cazuri, actele pot fi depuse de un singur soţ (dacă amândoi sunt cetăţeni români) sau soţul cetăţean român (dacă unul dintre soţi este cetăţean străin);
  • - Persoanele care au mai fost căsătorite trebuie să prezinte hotărârile judecătoreşti de desfacere a căsătoriilor anterioare, cu menţiunea rămânerii definitive şi irevocabile a acestora, certificat de deces, sau certificatul de naştere cu menţiunile aferente;

 

Reglementare

Începând cu data de 5 iunie 2013 nu mai sunt necesare aplicarea Apostilei prevăzută de Convenţia de la Haga din anul 1964 şi nici traducerea în limba română pentru înscrierea în registrele române de stare civilă a certificatelor germane internaţionale (multilingve) de naştere, căsătorie sau deces. Celelalte cerinţe pentru înscrierea în registrele române de stare civilă, menţionate în informaţiile consulare, rămân nemodificate.

 

Durata înscrierii 

Preluarea cererilor de înscriere a certificatelor de naştere/căsătorie ca urmare a înscrierii actelor de naştere/căsătorie germane în registrele de stare civilă româneşti se vor efectua pe bază de programare, obţinută accesând www.econsulat.ro. Durata de procesare a cererilor şi eliberare a certificatelor variază de la 7 la 30 de zile.

Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române

29.08.2019

În cadrul Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, ce se desfăşoară în aceste zile la Bucureşti, o temă importantă de discuţie a fost organizarea alegerilor …

Ghidul privind rezidenţa fiscală a persoanelor fizice

21.08.2019

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pune la dispoziţia cetăţenilor români, care se află temporar sau permanent în străinătate, ghidul actualizat…

Alegeri prezidenţiale 2019- paşii votului prin corespondenţă

21.08.2019

Pașii care trebuie urmați pentru a vota prin corespondeță la alegerile prezidențiale din noiembrie 2019 sunt: 1. ÎNREGISTRAREA – completarea formularului…

Alegeri prezidenţiale 2019- paşii votului prin corespondenţă

21.08.2019

Pașii care trebuie urmați pentru a vota prin corespondeță la alegerile prezidențiale din noiembrie 2019 sunt: 1. ÎNREGISTRAREA – completarea formularului…
  • – Votul în străinătate – INFORMAȚII GENERALE Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Cetățenii români cu drept de vot aflați în străinătate au la dispoziție 3 opțiuni pentru a-și exercita dreptul de vot: 1. Prin corespondență Alegătorul care dorește să se înscrie pentru votul prin corespondență trebuie să completeze un formular on-line, în care să menționeze numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresa de e-mail, precum şi opţiunea de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă. La acest formular, alegătorul trebuie să anexeze copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine. Lista documentelor care dovedesc dreptul de ședere în străinătate poate fi consultată la următorul LINK. După finalizarea procedurii de preînregistrare pe portal, alegătorul va primi un e-mail de control, pe care trebuie să-l confirme, în caz contrar validarea înregistrării neputându-se realiza. Precizăm că validarea înregistrării alegătorului din străinătate se face de către AEP, în termen de 5 zile de la confirmarea, de către acesta, a email-ului de control. 2. la o secție de votare pentru care s-au înregistrat în Registrul electoral și pentru care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători înregistrați Alegătorul român care optează să voteze în străinătate la o secție de votare va completa un formular on-line, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate. Menționăm că o secție de votare poate fi înființată la cererea a minimum 100 de cetățeni din aceeași localitate sau dintr-un grup de localități. 3. la oricare dintre secțiile de votare organizate în străinătate dacă nu au optat pentru votul prin corespodență. IMPORTANT: Pentru a putea vota prin corespondență sau la o secție de votare înființată în localitățile sau grupurile de localități în care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători ESTE NECESARĂ ÎNREGISTRAREA pe portalul http://www.votstrainatate.ro/ gestionat exclusiv de Autoritatea Electorală Permanentă. IMPORTANT: Formularele de înregistrare vor fi active până în data de 11 septembrie 2019. Dacă nu v-ați înregistrat ca alegător în străinătate, puteți vota la oricare din secțiile de votare organizate în afara țării, pe baza unui document de identitate valabil în ziua votării (cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, iar, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării;) IMPORTANT! Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise timp de trei zile pentru fiecare tur al alegerilor: VINERI, 8/22 noiembrie 2019, între orele 12-21 ​ SÂMBĂTĂ, 9/23 noiembrie 2019, între orele 7-21 ​ DUMINICĂ, 10/24 noiembrie 2019, între orele 7-21. Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot. Doi membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21.00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot. Alegătorii aflaţi în situaţiile de mai sus pot vota până cel mult la ora 23.59. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Legislaţie Autoritatea Electorală Permanentă