Actualitatea consulatului

Invitaţie de participare

Consulatul General al României la Stuttgart organizează o procedură de achiziție, de tip negociere competitivă, pentru lucrări de amenajare și reamenajare a sediului din Hauptstätter Straße 70, 70178 Stuttgart.

Principalele tipuri de lucrări implicate sunt: compartimentări cu gipscarton, pardoseli, instalații electrice, instalații de ventilație și răcire, instalații de alarmare la incendii. Suprafața totală de amenajat este de cca. 700 mp. Este necesară și proiectarea pentru instalații și punerea la dispoziție de diriginți de șantier de specialitate. Se va încheia un singur contract de lucrări, cu o singură firmă care va trebui să execute (cu propriul personal și eventual cu subcontractanți) toate tipurile de lucrări licitate.    

Procedura de achiziție se va desfășura în mai multe etape, respectiv:

 1. depunerea solicitărilor de participare și selectarea candidaților, prin aplicarea criteriilor de calificare și selecție (capacitatea de exercitare a activității profesionale, capacitatea economică și financiară, capacitatea tehnică și profesională);
 2. depunerea ofertelor inițiale de către candidații selectați în cadrul primei etape și a evaluării conformității acestora cu cerințele minime stabilite în documentația achiziției;
 3. negocierea în vederea îmbunătățirii ofertelor inițiale;
 4. depunerea ofertelor finale și evaluarea acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire ”prețul cel mai scăzut”.

Firmele interesate vor trimite prin poștă, până la data de 29.03.2018 (ultima zi de primire), pe adresa

Generalkonsulat von Rumänien

Hauptstätter Straße 70

70178 Stuttgart

o solicitare de participare, însoțită de următoarele documente relevante pentru selectarea candidaților:

 • documentele de înregistrare ale firmei din care să reiasă forma de înregistrare și obiectul de activitate, precum și autorizațiile și atestările necesare pe plan local, pentru a executa lucrările respective;
 • declarație privind cifra de afaceri pe ultimii trei ani, inclusiv cifra de afaceri în domeniul obiectului contractului (aceasta nu poate fi mai mică de 500.000 Euro/an);
 • dovada asigurării de risc profesional;
 • declarație care să conțină informații privind numărul mediu anual de personal (executant și de conducere) din ultimii 3 ani;
 • dovada calificării personalului care va fi angrenat în executarea lucrărilor;
 • precizări privind părțile din contract pe care candidatul intenționează să le subcontracteze;
 • listă a lucrărilor realizate în ultimii 5 ani, insoțită de certificate de bună execuție pentru lucrările cele mai importante.

Numai firmele selectate vor primi, în etapa următoare, documentația tehnică de achiziție și vor depune oferta de preț inițială pentru lucrări.

 

Informații suplimentare pot fi solicitate pe adresa de email: consulatromania.stuttgart@gmail.com

24 Ianuarie 2020 - Zi liberă

16.01.2020

Vă reamintim că în data de 24 ianuarie 2020 Consulatul General al României la Bonn nu va lucra cu publicul. 

Alerte de călătorie

07.01.2020

Ministerul Afacerilor Externe vine în permanenţă în sprijinul cetăţenilor români care doresc sa călătorească în străinătate, prin secţiunea de pe site-ul…

Seară muzicală româno-germană

12.12.2019

În data de 07 decembrie 2019, consulul general al României la Bonn, domnul Dr. Gheorghe Dimitrescu a participat la evenimentul cultural "Enescu întâlneşte Bach",…

Trei decenii de libertate în România

11.12.2019

Cercul Cultural Româno-German vă invită în data de 15 decembrie 2019, ora 16:00 la întâlnirea cu tema "Trei decenii de libertate în România 1989-2019" Programu…
 • – Votul în străinătate – INFORMAȚII GENERALE Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Cetățenii români cu drept de vot aflați în străinătate au la dispoziție 3 opțiuni pentru a-și exercita dreptul de vot: 1. Prin corespondență Alegătorul care dorește să se înscrie pentru votul prin corespondență trebuie să completeze un formular on-line, în care să menționeze numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresa de e-mail, precum şi opţiunea de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă. La acest formular, alegătorul trebuie să anexeze copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine. Lista documentelor care dovedesc dreptul de ședere în străinătate poate fi consultată la următorul LINK. După finalizarea procedurii de preînregistrare pe portal, alegătorul va primi un e-mail de control, pe care trebuie să-l confirme, în caz contrar validarea înregistrării neputându-se realiza. Precizăm că validarea înregistrării alegătorului din străinătate se face de către AEP, în termen de 5 zile de la confirmarea, de către acesta, a email-ului de control. 2. la o secție de votare pentru care s-au înregistrat în Registrul electoral și pentru care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători înregistrați Alegătorul român care optează să voteze în străinătate la o secție de votare va completa un formular on-line, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate. Menționăm că o secție de votare poate fi înființată la cererea a minimum 100 de cetățeni din aceeași localitate sau dintr-un grup de localități. 3. la oricare dintre secțiile de votare organizate în străinătate dacă nu au optat pentru votul prin corespodență. IMPORTANT: Pentru a putea vota prin corespondență sau la o secție de votare înființată în localitățile sau grupurile de localități în care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători ESTE NECESARĂ ÎNREGISTRAREA pe portalul http://www.votstrainatate.ro/ gestionat exclusiv de Autoritatea Electorală Permanentă. IMPORTANT: Formularele de înregistrare vor fi active până în data de 11 septembrie 2019. Dacă nu v-ați înregistrat ca alegător în străinătate, puteți vota la oricare din secțiile de votare organizate în afara țării, pe baza unui document de identitate valabil în ziua votării (cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, iar, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării;) IMPORTANT! Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise timp de trei zile pentru fiecare tur al alegerilor: VINERI, 8/22 noiembrie 2019, între orele 12-21 ​ SÂMBĂTĂ, 9/23 noiembrie 2019, între orele 7-21 ​ DUMINICĂ, 10/24 noiembrie 2019, între orele 7-21. Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot. Doi membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21.00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot. Alegătorii aflaţi în situaţiile de mai sus pot vota până cel mult la ora 23.59. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Legislaţie Autoritatea Electorală Permanentă